REGISTRÁCIA | PRIHLÁSENIE

ANAERÓBNA VYTRVALOSŤ 

 

Osahuje tzv. krátkodobú vytrvalosť s hornou hranicou trvania 2-3 min. Najdôležitejším znakom krátkodobej vytrvalosti je prevažne anaeróbny
(bez kyslíka) spôsob uvoľňovania energie aktivizáciou laktátového (LA) systému. ATP (adenozíntryfosforečná kyselina), ktoré je bezprostredným zdrojom energie pracujúcich svalov, sa získava zo svalového glykogénu bez prístupu kyslíka. 

Prostriedky rozvoja 

CHarakteristika zaťaženia  

Trvanie činnosti   20 - 180 s
Intenzita  90 - 97%
Počet opakovaní   10-30 v závislosti od trvania 
  a intenzity 
Počet sérií   3 - 5 sérií 
Odpočinok  zaťaženie má charakter mierne 
 aktívnej pohybovej činnosti 
Interval odpočinku   1 : 3 - 8

 

Metódy rozvoja:

 1. Intervalová laktátová metóda 
  - podstata spočíva v relatívne vysokej intenzite a nedostatočnom odpočinku. Takto sa postupne dosahuje vysoká hladina laktátu (LA) v krvi, 
    a tento stav vyvoláva silné adaptačné podnety v organizme. Fáza odpočinku musí mať charakter tzv. "predĺženého podnetu", ktorý 
    dostatočne stimuluje rozvoj anaeróbneho energetického systému. 
 2. Opakovacia metóda 
  - je založená na vysokej intenzite činnosti s dostatočne dlhým intervalom odpočinku. Adaptačný efekt sa vyvoláva prostredníctvom relatívne 
    samostatných podnetov bez ich výrazného sumovania. 

Príklad Týždenného tréningového MIKROCYKLU 

Deň Zameranie  Prostriedky 

PO

rozvoj silových, silovo-vytrvalostných 
a vytrvalostných schopností 
- posilňovacie cvičenia s doplnkovou záťažou/plnými loptami, odporovými prostriedkami 
  počet opakovaní: 10-30x / forma: kruhová alebo na stanovišti 
  objem záťaže: 20-50 min. / súvislý beh: 25-30 min ( 140-165 pulzov/min. )
UT rozvoj krátkodobej vytrvalosti - opakované bežecké úseky 3-4x ( 600+300+200m )
  180-195 pulzov/min. / interval: 2min - medzi sériami 8-12 min. 
ST aktívny odpočinok  - aktívny odpočinok s miernym rozvojom aeróbnych schopností 
  beh - plávanie - cyklistika 
  objem záťaže: 40-60 min. / 130-150 pulzov/min. 
ŠT rozvoj silových, silovo-vytrvalostných 
a vytrvalostných schopností 
- posilňovacie cvičenia s doplnkovou záťažou/plnými loptami, odporovými prostriedkami 
  počet opakovaní: 10-30x / forma: kruhová alebo na stanovišti 
  objem záťaže: 20-50 min. / súvislý beh: 25-30 min ( 140-165 pulzov/min. )
PI rozvoj anaeróbnych-glykolityckých schopností  - bežecké úseky 2-3x ( 4x 200m) , 
  intenzita: najlepší výkon + 5´´s / interval odpočinku: 2min - medzi sériami: 10-12 min. 
SO aktívny odpočinok  - aeróbne cvičenia 30-40 min. 
  strečing, sauna, masáže, ... 
NE rozvoj aeróbnej kapacity 

- aeróbne cvičenie pri pulzovej frekvencií 170-180/min. ( na úrovni anaeróbneho prahu ) 
 

 

Pokiaľ chcete získať viac informácií s ukážkou  TÝŽDENNÉHO MIKROCYKLU  na rozvoj  VYTRVALOSTI
( pulzové frekvencie, Intervaly odpočinku, počty opakovaní ), ktoré zvládne aj začínajúci tréner kliknite na tento odkaz : 

http://www.icoach-cloud.com/drills/vytrvalost-teoreticke-poznatky-pre-hokej/

 

iba za 7 euro na týždeň získate prístup aj k Teoretickým vedomostiam aj Praktickým ukážkam !!! 
Všetko na jednom mieste. 

WWW.ICOACH-CLOUD.COM