REGISTRÁCIA | PRIHLÁSENIE

AERÓBNA VYTRVALOSŤ 

Môžeme charekterizovať ako schopnosť vykonávať obsahovo ľubovolnú pohybovú činnosť v takej intenzite
(od 8min až niekoľko hodín v strednej alebo miernej intenzite), pri ktorom sa potrebné množstvo energie v organizme uvoľňuje v prevažnej miere oxidatívnou cestou. 

Vyššia úroveň aeróbnych možností vplýva na zdravotný stav športovca a vytvára aj určitú perspektívu výkonnostného vzostupu. 
Na rozvoj AEROBNEJ VYTRVALOSTI môžeme využiť rozličný obsah pohybovej činnosti (bežecký, cyklistický, plavecký, herný,...) pri dodržaní jej 
INTENZITY ČASU TRVANIA  ( stredná-mierne / od 8minút až niekoľko hodín) 

 

Metodické pokyny 

1. frekvencia v týždennom mikrocykle na rozvoj -   3-5x. 
2. na udržanie úrovne v týždennom mikrocykle - 1-2x. 

 

Dávkovanie zaťaženia:

Regeneračná zóna

dĺžka trvania 15-16 minút (30-60minút na začiatku TJ)

pulzová frekvencia: 120-130 pulzov

Stabilizačná zóna

dĺžka trvania 30-90 minút 

pulzová frekvencia: 130-150 pulzov

Rozvíjajúca zóna

dĺžka trvania 15-45 minút 

pulzová frekvencia: 150-170 pulzov 

Hraničná zóna

dĺžka trvania 10-30 minút 

pulzová frekvencia: 180 pulzov

Metódy rozvoja:

1. Súvislá metóda 

2. Fartlek - rozdelenie úsekov  a striedanie rýchlostí 

3. Intervalová metóda - striedanie zaťaženia a odpočinku 

4. Opakovacia metóda 

5. krátkoúseková - krátkointervalová metóda: dĺžka do 10''s
 

Aérobny vytrvalostný tréning kladie veľké nároky aj na psychickú stránku športovca. Pozitívne ovplyvňuje štruktúru vôľových vlastností športovcov. 

Pokiaľ chcete získať viac informácií s ukážkou TÝŽDENNÉHO MIKROCYKLU na rozvoj VYTRVALOSTI
( pulzové frekvencie, Intervaly odpočinku, počty opakovaní ), ktoré zvládne aj začínajúci tréner kliknite na tento odkaz : 

http://www.icoach-cloud.com/drills/vytrvalost-teoreticke-poznatky-pre-hokej/

TU je rýchla cesta k rozvoji vytrvalosti: 
http://www.icoach-cloud.com/drills/endurance-ability-new/

iba za 7 euro na týždeň získate prístup aj k Teoretickým vedomostiam aj Praktickým ukážkam !!! 
Všetko na jednom mieste. 

WWW.ICOACH-CLOUD.COM