REGISTRÁCIA | PRIHLÁSENIE

cvičenia pre futbalistov na  rozvoj výbušnej sily 

 1. dvojica čelom oproti sebe vo vzdialenosti 5 až 10m. Na signál opakované odhody plnej lopty
  basketbalovým spôsobom so súčastným prechodom z drepu do výskoku.
  Cvičenci hádžu naraz a pri odhode sa snažia o maximálny výskok. 
 2. dvojica stoj rozkročný chrbtami k sebe vo vzdialenosti 5 až 10 metrov. Opakované hody lopty
  onad hlavu partnerovi. Cvičenci hádžu naraz. 
 3. dvojica čelom k sebe vo vzdialenosti 3 až 5 metrov - plná lopta vpredu. Prvý hráč hádže loptu autovým spôsobom. Druhý hráč prijíma loptu rukami a odkotúľa loptu späť k nohám. 
 4. dvojica stoj rozkročný chrbtami k sebe vo vzdialenosti 5 až 10 metrov. Na signál opakované odhody lopty pomedzi nohy otočený súčastne chrbtom ku svojej dvojičke. 
 5. dvojica ľah roznožný, nohami k sebe vo vzdialenosti 3 až 5m. Každý hráč má plnú loptu vo vzpažení. Prvý hráč na signál vykonáv z ľahu sed a odhadzuje loptu druhému hráčovi. Druhý hráč súčastne z ľahu sed a kotúla loptu ku prvému hráčovi. Hráči odhadzujú loptu súčasne v rytme. 
 6. dvojica ľah vpredu oproti sebe vo vzdialenosti 3 až 5m - lopty vo vzpažení. Hráč A na signál vykoná záklon a odhadzuje loptu, súčasne hráč B kotúľa loptu ku hráčovi A. Hráči odhadzujú loptu súčasne v rytme. 
 7. stoj spojný - plná lopta zovretá medzi členkami. Na signál vyhodiť loptu hore vzad,
  vykonať obrat o 360° a chytiť ju do rúk. 
 8. stoj spojný - lopta zovretá medzi členkami. Na signál vyhodiť loptu nohami hore vpred a chytiť ju do rúk. 

Pokiaľ chcete získať viac informácií s ukážkou  CVIČENÍ  na rozvoj  DYNAMICKEJ SILY kliknite na odkaz nižšie : 
http://www.icoach-cloud.com/blog-co-musite-vediet-na-rozvoj-dynamickej-sily-dolnych-koncatin.html

TU JE RÝCHLA CESTA K ROZVOJI DYNAMICKEJ SILY: 
HTTP://WWW.ICOACH-CLOUD.COM/DRILLS/SILOVE-SCHOPNOSTI/

 
Všetko na jednom mieste. 

WWW.ICOACH-CLOUD.COM