REGISTRÁCIA | PRIHLÁSENIE

Zostava cvikov pri chybnom držaní tela 

Ľah na chrbte 

 1. kolená zohnuté, ruky pripažené  >  ruky vzpažiť - nádych > pripažiť - výdych 
 2. kolená zohnuté, ruky pripažené > zdvihnúť pánvu od podložky - nádych > pritlačiť chrbticu na podložku - výdych 
 3. kolená zohnuté, ruky pripažené > vystrieť jednu dolnú končatinu a hmitať ňou nad podložku
 4. nohy vystreté, ruky pripažené > pritiahnuť obe kolená na brucho > vystrieť nohy hore > skrčiť späť na brucho a vystrieť na podložku 
 5. nohy vystreté, ruky upažené > "bicyklovať"
 6. kolená zohnuté, ruky upažené > kolená vytláčať do strán s dýchaním 
 7. nohy vystreté, ruky upažené > zdvihnúť nohy nízko nad podložkou a "strihať" nimi. 
 8. nohy vystreté, ruky upažené > sed, ruky nechať upažené a vystrieť chrbát

 

Ľah na brucho ( u hyperlordózy pod brucho podložku ) 

 1. ruky na čelo > čelo 
 2. ruky na čelo > úklony do strán 
 3. ruky pod čelo > jednu nohu prekrížiť cez druhú 
 4. ruky vzpažené > zdvihnúť krížom ruku a nohu - striedanie 
 5. ruky na hlavu, lakte na podložku > dvíhať lakte aj s hlavou hore 
 6. ruky vzpažené > zdvihnúť ruky a dávať od seba až do pripaženia so záklonom 

Sed na pätách 

 1. ruky pod seba na podložku > zdvihnúť obidve ruky nad podložku a hmit 
 2. ruky pred seba na podložku > rúčkovať do strany a späť 
 3. hlava na podložke, ruky v tyl > zdvihnúť hlavu, lakte od seba, vyrovnať chrbát 

Stoj 

 1. stoj rozkročný > ruky upažiť > obidvoma rukami k jednej nohe > predklon - hmit 
 2. stoj rozkročný, ruky na podložke > naraz upažiť obidvoma rukami a hlava hore 
 3. stoj rozkročný, ruky na podložke > predpažiť obidve ruky - hmit > zostať v predklone 
 4. stoj rozkročný, jedna ruka nad hlavou, druhá dlaňou opretá na spodnom rebernom oblúku > hmity  do úklonu 
 5. stoj spojný > ruky vzpažiť k podložke > hmit 

 

Nácvik správneho držania tela v stoji a pri chôdzi 

Pri chybnom držaní tela doporúčame dodržať nasledujúce zásady, ktoré platia aj pre SKOLIÓZU. Pri skolióze si ďaľšiu špeciálnu liečbu 
usmerňuje ortopéd. 

 1. umožnite si viac pohybu, najlepšie organizovaného športu. Pravidelný aj keď rekreačný šport, by mal byť súčasťou denného režimu 
 2. najvhodnejším športom na chrbticu je plávanie
 3. dbajte na racionálnu výživu bohatú na bielkoviny a vitamíny
 4. mali by ste spávať na tvrdých lôžkach, s minimálnym rovným vankúšom pod hlavou, Je to zároveň aj prevencia únavy a bolesti v krížoch