REGISTRÁCIA | PRIHLÁSENIE

 

Tréningové - Súťažné zaťaženie 

 

Tréningové zaťaženie 

Je cieľovo vytvorený a zámerne regulovaný podnet = tréningové cvičenie, slovo, inštrukcia..., pomocou ktorého chceme u športovca vyvolať požadované zmeny trénovanosti podmieňujúce rast športovej výkonnosti. Ďaľšie podnety = prírodné prostredie , psychogiena,..., môžu
účinok tréningového zaťaženia zvýšiť alebo naopak znížiť. 

Účinnosť tréningového zaťaženia z hľadiska adaptačných procesov závisí od jeho veľkosti a stavu trénovanosti športovca. 

ÚNAVA ( telesná, psychická, periférna)

je prirodzený dôsledok zaťaženia sa dočasne prejaví v znížení činnosti jednotlivých funkcií, systémov organizmu a tým aj výkonnosti. Signálom na zmenu činnosti v tréningu sú aj prejavy únavy = poruchy koordinácie, mimického a drobného svalstva, zmeny psychyckých reakcií, dýchania, vnímania, ... 

Fyziologická únava ako prirodzený dôsledok tréningovej praxe sa môže zmeniť aj na patologickú = prepätie, pretrénovanie

Prepätie

Je dočastný, obvykle krátkodobý stav, ktorý je spôsobený jednorázovým narušením normálnej činnosti jednotlivých funkcií organizmu. Jeho následky, ktoré sú často sprevádzané svalovou horúčkou, môžeme odstrániť dostatočným odpočinkom, znížením veľkosti svalového zaťaženia a zaradením regenerácie. 

Pretrénovanie

Je celkový negatívny stav zapríčinený dlhodobým preťažovaním organizmu. 

Príznakmi pretrénovania sú nechuť súťažiť, podstupovať jednostranné zaťaženie v tréningu, poruchy spánku, bolesti hlavy, podráždenosť, zlá nálada, strata chuti do jedla. Náprava tohto stavu je dlhodobejšia záležitosť a niekedy si vyžaduje konzultáciu s lekárom, psychológom. 

Je známe, že zmena ktorú sme chceli vyvolať u organizmu športovca nastáva až po skončení pohybovej činnosti - tréningu, zápasu, preteku.

Počas športového tréningu u športovcov dochádza predovšetkým ku adaptáciu na stres špecifického charakteru. Na druhej strane jednostranné zaťaženie po určitom čase nevyvoláva želané zmeny ktoré by sme vyžadovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tréningové zaťaženie spolu s oddychom a regeneráciou určujú rozhodujúci TRÉNINGOVÝ EFEKT: 

  1.  momentálny t.e.: predstavuje zmeny v stave org. vyvolané tréningovou jednotkou v momente  jej ukončenia alebo v priebehu.
     - charakteristika: zvýšená činnosť vnútorných orgánov a systémov

  2. oneskorený t.e. : definuje čas medzi po skončenej t.j. po ďaľšiu t.j. = po t.j. sa opäť zvyšuje  úroveň energie nad východiskovú hladinu na základe adaptačnej zmeny na zaťaženie. 

  3. kumulatívny t.e. : je výsledkom spojením momentálnych a oneskorených efektov, závisý od celkového obsahu, stavby, trvania jednotlivých etáp prípravy. 

 

Žiadúci tréningový efekt nedosiahneme, ak daľšie zaťaženie bude nasledovať po fáze predčasne počas zotavovania organizmu, čo sa u športovca prejaví nahromadením únavy. 

Pri analýze závislostí stavu trénovanosti od tréningového zaťaženia treba prihliadať na to, že dosiahnutý tréningový efekt nie je iba mechanickým výsledkom (súčtom) vplyvu tréningového pôsobenia. Každý organizmus športovca je samoregulujúcim systémom

Podľa zovšeobecnených odporúčaní  je napr. u mladých atlétok možný plnohodnotný trénign po predchádzajúcej tréningovej činnosti určitého zamerania s časovým odstupom

 

V prípade, že viete komu by tento článok prospel z Vašich priateľov prosíme o Zdieľanie. ĎAKUJEME 

http://www.icoach-cloud.com/blog-ako-zvolit-treningove-zatazenie.html