REGISTRÁCIA | PRIHLÁSENIE

REGENERÁCIA

Sú prostriedky a metódy, ktoré zefektívňujú  zotavné procesy. 

 

ROZDELENIE REGENERÁCIE: 

 

 

 

Fázy zotavných tréningov z hľadiska tréningovej praxe 

 Z praktického hľadiska rozlišujeme 3 fázy zotavenia: 

  1.  1. priebežné 
     - ​Podstata zotavných procesov spočíva v udržovaní resp. v obnovovaní vnútornej  rovnováhy v  tých fyziologických procesoch, ktorých dynamika sa v priebehu  športovej(závodnej) činnosti  mení (resyntéza ATP, obnova pôvodného stavu obehovej a  dýchacej sústavy)

  2.  2. bezprostredne po zaťažení 
    - odpovedá v podstate v rýchlej fáze zotavných procesov​. Pre tréningovú prax má  význam, že v priebehu niekoľko 10-tok minút sa funkcie angažovaných systémov vracajú  až na 80-85% východiskových hodnôt. Urýchlenie a skvalitnenie týchto procesov má  mimoriadny význam nielen pre predchádzajúce tréningové zaťaženie ale jeho dôsledok  je aj pre prípravu na budúce zaťaženie

  3. dlhodobé priebežné
    - prebieha súbežne s tréningovou činnosťou a jeho rozsah a úroveň závisí predovšetkým na charaktere zaťaženia. Dokončuje sa zložitý proces normalizácie stavu organizmu, ale súčasne je výstavba novej, vyššej úrovne morfologických a funkčných štruktúr, ktoré sú materiálnym základom výkonostného rastu. Súčasťou zotavenia v tejto fáze sú aj prejavy superkompenzácie. Priebeh dlhodobého zotavenia je podmienený aj radou ďaľších faktorov - celkový životný režim, stravovanie a psychická pohoda. 

 

Aké prostriedky môžeme v praxi použiť na Regeneráciu? 

 1. pedagogické = nielen že odstraňujú únavu ale aj sú prevenciou únavy
 (správny životný režim športovca, správne striedanie zaťaženia a  odpočinku,  zmeny veľkosti zaťaženia, kompenzačné cvičenia, relaxačné  cvičenia)

 

 2. biologicko-lekárske = výživa, vitamíny, rehydratácia, remineralizácia
 fyzikálne prostriedky - masáže, vodné procedúry, elektro procedúry,  svetelné procedúry, sauna, farmakologické prostriedky - doplnky výživy

 

 3. psychologické = pohovor, beseda, autoregulačné cvičenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaťažovanie a regenerácia tvoria jednotu, v ktorej optimálna zotavná fáza podmieňuje účinnosť zaťažovania. 

V Prípravnom období je tréningové zaťaženie vo veľkom objeme, energetické zdroje sú opakovane vyčerpávateľné, dochádza ku veľkej fyzickej aj psychickej únave. 

- pre dlhodobý vysoký športový výkon využívame: pedagogické aj psychologické prostriedky regenerácie. Obzvlášť dôležitý je pitný režim, výživa, pasívny odpočinok a fyzikálne regenerácia . 

 

V Hlavnom období je snaha čo najdlhšie udržať športovú formu. V tréningovom procese dochádza k úbytku objemu oproti prípravnému obdobiu, stúpa však intenzita. 

- pre dlhodobý vysoký športový výkon využívame: hlavne psychologické zotavenie. Ostatné zložky aplikujeme menej. 

V Prechodnom období je forma regenerácie najdôležitejšia. V tomto období dochádza k úplnemu odstráneniu celkovej únavy, ako fyzickej tak aj psychickej s využitím všetkých prostriedkov regenerácie.